BIM Boothcamp 2023

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

วันนี้วันลงทะเบียนวันแรกของงาน BIM Bootcamp 2023 แจ้งทราบพี่น้องสมาชิกชาว BIM Club TH ทุกคน 200 ที่นั่งเท่านั้น หมดแล้ว หมดเลย ไม่มีทดเวลาบาดเจ็บแน่นอน

BIM Bootcamp 2023
Date: Sat, 28th Oct 2023 8:00-18:00
Location: O-NES Tower
Ticket Type:
– Early Bird price :850 baht (before 31 Aug 2023)
– Regular Price: ฿1,500 ** (from 1 Sep 2023)
** Edited: 13 Sep 2023

*Included Shirt+Lunch+Snack

BIM Bootcamp คืออะไรสำหรับผู้ที่ไม่เคยมา มันคืองานที่มีห้องให้เลือก Training ได้ตามหัวข้อที่จะแจ้งและให้เลือกในภายหลัง โดยหลักๆจะมีทั้งห้องสถาปนิก, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรงานระบบและงานประยุกต์ต่างๆ โดยผู้ที่มาเทรนนิ่งจะเป็นผู้ที่ทำงานนั้นๆมา อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการทำงานที่เกิดขึ้นจริง อุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข อยากจะอธิบายให้ละเอียดกว่านี้แต่ก็เกรงใจชาว Early Bird ทุกท่านเพราะเขารู้กันว่างานนี้มันส์ขนาดไหน

การเตรียมตัว
1. หัวใจต้องพร้อม
2. Software ต้องถูกลิขสิทธิ์
3. ไม่แนะนำให้เอารถยนต์ส่วนตัวมา เพราะราคานี้ไม่รวมค่าที่จอดรถของอาคารครับ

ช่องทางในการสมัครที่นี้

https://tbim-bootcamp.goodwill.work

BCT Expo 2023

Smart Facility Management ในหัวข้อ How to Drive Smart Facility Management for industrial 5.0

ขอบคุณ PCS limited และ BCT expo 2023 เชิญสมาคม​แบบจำลอง​สารสนเทศ​อาคาร โดย ผศ.ดร สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร กรรมการและ หัวหน้าฝ่ามาตรฐาน​ ร่วมเสวนาช่วง Smart Facility Management ในหัวข้อ How to Drive Smart Facility Management for industrial 5.0 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

Nova Build Expo 2023

​บรรยาย​ในหัวข้อ Digital Twin for Smart City แบบจำลองสารสนเทศ​เมือง

ขอบคุณทีมงาน Nova Build Expo 2023 ให้เกียรติ​สมาคมแบบจำลอง​สารสนเทศ​อาคาร Thai BIM Association ได้จัดบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร. สรร​พวัฒน์​ จตุพัฒน์วรางกูร กรรมการและหัวหน้าฝ่าย​มาตรฐาน​บรรยาย​ในหัวข้อ Digital Twin for Smart City แบบจำลองสารสนเทศ​เมือง ในวันที่ 13 กย. 2566 และ บรรยายพิเศษในหัว Future Innovative Building Facility Management โดย ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ ศูนย์วิจัยอาคารอัจฉริยะ​ม.ศรีปทุม คุณชาญ โชคชัย บริษัท นันทวันทจำกัด และ ผศ.ดร สรร​พวัฒน์​ จตุพัฒน์วรางกูร ร่วมบรรยาย ในวันที่ 15 กย. 2566 ที่ผ่านมา

depa ผนึกกำลัง TBIM ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล แบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง

ขอแสดงความยินดีกับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) และ สมาคมแบบจำลองสารสนเทศ​อาคารแห่งประเทศไทย (TBIM)​ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม​ดิจิตัล และพัฒนาแบบจำลองโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร และเมือง

depa ผนึกกำลัง TBIM ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล แบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย (TBIM) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล แบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ depa และ ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร หัวหน้ามาตรฐานและกรรมการบริหาร TBIM ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

.

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมืองสำหรับบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะบนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

.

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ในระยะแรกจะพิจารณาดำเนินการนำร่องในพื้นที่เมืองอัจฉริยะและเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชน ก่อนขยายผลไปในระดับประเทศต่อไป ขณะที่ ดร.ภาสกร ได้เน้นย้ำถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยข้อมูล (Data-driven) โดยใช้เครื่องมือ BIM และ Digital Twin สร้างบริการพื้นฐานที่ตอบโจทย์ผู้นำเมืองและประชาชนในวงกว้าง

.

ขณะที่ ผศ.ดร.สันต์ กล่าวว่า TBIM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการนำร่องพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมืองร่วมกับ depa ด้าน ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ ได้นำเสนอตัวอย่างการพัฒนา Digital Twin ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมเสนอแนะแนวทางความร่วมมือกับ depa ในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อขยายผลต่อไป

.

ทั้งนี้ depa และ TBIM จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ขอบเขตความร่วมมือ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมืองมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม สำหรับบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารและเมือง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ลงทะเบียนฟรี! ความท้าทาย และความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในปัจจุบันและหลังจากพ้นวิกฤตการณ์ Covid-19

เสวนาในหัวข้อ Conquering Challenges and Moving Forward Now and After Covid-19 Through the Perspective of Industrial Expertise from Thai BIM Association (TBIM) and The Building Inspectors Association (BSA)หรือความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยผ่านมุมมองของสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

บรรยายโดย

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM)

  1. ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
  2. ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร BIM Management Leader จาก Aurecon Consulting Thailand
  3. คุณไพทยา บัญชากิติคุณ ผู้ก่อตั้ง ATOM Design

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA)

  1. คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

วันที่: พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา: 18.00 – 19.00 น
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference (Zoom webinar)
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 200 คน
ภาษา: ไทย

ลงทะเบียนเข้าฟัง
https://zoom.us/webinar/register/2415894276418/WN_W943eGWiQnGsNKJUnvZfpA

ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

คณะกรรมการสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) มีมติให้เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจึงไม่ควรมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ทางคณะกรรมการจึงขอเลื่อนการประชุมสามัญออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จะคลี่คลาย หรือเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะสามารถจัดการประชุมได้ตามเดิมพร้อมจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี

ระกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม ฟรี