อนันดา พาชมคอนโด 3D เสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ VR+BIM

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย ที่นำเทคโนโลยีเสมือนจริงสุดล้ำ VR (Virtual Reality) มาประยุกต์เข้ากับซอฟต์แวร์ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนของตัวอาคาร (Building Information Modelling หรือ BIM) เพื่อสร้างโมเดลจำลองตั้งแต่รากฐานจนถึงชั้นบนสุด สำหรับช่วยในการวางแผนพัฒนาโครงการในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนและเวลาในการดำเนินโครงงานอีกด้วย 


ซึ่งการประยุกต์กันของสองเทคโนโลยีระหว่าง VR และ BIM จะช่วยให้ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้รับเหมา นักออกแบบ ทีมขาย ทีมการตลาด ได้สัมผัสกับโครงสร้างอาคารของจริง ทั้งท่อน้ำ จุดวางสายไฟ ตำแหน่งทางเดิน วิวดาดฟ้า รวมถึงตัวอย่างห้องชุดอีกด้วย เพื่อเอื้อให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที 

โดยทางอนันดาทุ่มเม็ดเงินลงทุนทั้งหมดกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาตามความคาดหวัง โดย 13 โครงการที่มีการนำเทคโนโลยี VR BIM มาประยุกต์ใช้ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เช่น Ashton Rama 9, Q Sukhumvit 36 และ Ideo Sathon พบว่าช่วยลดต้นทุนและร่นระยะเวลาก่อสร้างให้เร็วยิ่งขึ้น โดยข้อมูลนี้อ้างอิงจากรายงาน Requests for Information (ข้อมูลจากวิศกรรมที่ทำงานในโครงงานในระยะเวลา 12 เดือน

การออกแบบ VR BIM Model แต่ละตึก ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน โดยใช้การคิดค้นร่วมกันของหลายทีม ไม่ว่าจะเป็น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ BIM ของอนันดา, ดีเวลลอปเม้นท์ ทั้งหมด 6 ทีม และทีมพาร์ทเนอร์อีก 30 ทีม เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุทุกส่วน เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ที่เห็นผ่าน VR จะมีรูปร่างและขนาดตรงกับความเป็นจริง

นอกเหนือจากการพัฒนา BIM Models ในสำนักงานใหญ่ของอนันดาดีเวลลอปเม้นท์ ยังได้เปิดตัวห้อง VR Room เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาดูตัวอย่างของตึก เพื่อจะได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้น และในอนาคตจะมีการนำมาให้ลูกค้าได้สัมผัสกันจริงๆ แต่จะเป็นเมื่อไรนั้น คงต้อรอทางอนันดาประกาศอีกที