มาร่วมเป็นองค์กร BIM คุณภาพ

สนับสนุนความก้าวหน้าให้วงการ BIM แห่งประเทศไทย

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย BIM ในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ความสำเร็จในการการใช้ BIM ของท่านจะถูกเผยแพร่ให้สาธารณะได้ทราบมากขึ้น ท่านจะทราบข่าวสารขององค์กรอื่นในเชิงการพัฒนาและทิศทางการพัฒนามากขึ้น เข้าร่วมกับ TBIM สร้างสังคมที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

TBIM Partnership

TBIM Platinum Sponsor

TBIM Gold Sponsor

TBIM Silver Sponsor