สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้น ณ บริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่ บางซื่อ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.30 น. และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เวลา 10.00 น.
กำหนดการ
เช้า – ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
บ่าย – Training

 • BIM Management
 1. Introduction
 2. BIM Standard and BIM Document:
 3. Role and Responsibility:
 4. BIM Goals and BIM Uses:
 5. BIM Workflow:
 6. BIM Model Management:
 7. Standard of External Collaboration:
  ดำเนินการสอนโดย คุณกิตติศักดิ์ อาภรณ์วิชานพ
 • BIM Modeling
  ดำเนินการสอนโดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
  ส่วนกำหนดการอย่างละเอียดทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
  สมาชิกสมาคมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code ตามที่แนบมานี้
  ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1QTWg9c3xq-MX7Y1klbdEZijxJfHPcXdaBwQ7riwES24/edit?usp=drivesdk
  ส่วนท่านใดที่สมัครสมาชิกแล้วสามารถเข้าดูรหัสสมาชิกได้ที่ : https://drive.google.com/…/1UNcSuktPyWtVqNbHtnJyW0uD8QZ…
  ส่วนท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ : ฟรีค่าสมาชิกปีแรก!! (ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563
  สามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ด้านล่างนี้
  https://tbim.or.th