สถาปนิกยุคใหม่

สถาปนิกในยุค Gen Z ขึ้นไปแท้จริงเป็น Digital DNA เกิดมาพร้อมการเปิดรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย BIM จึงเป็นกระบวนการเพื่อสื่อสาร, การนำข้อมูลต่างๆไปใช้และเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ

ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร
คณะกรรมการสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร