รู้จักเทคโนโลยี BIM ตัวช่วยยกระดับมาตรฐานอสังหาฯ

แม้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะไม่ใช่ภาคธุรกิจที่มีความไฮเทคมากเมื่อเทียบกับหลาย ๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่ยังมีไม่มากนัก แม้ว่าปัจจุบันจะมีเรื่องสมาร์ทโฮมที่สามารถสั่งการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึงระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่สะท้อนความไฮเทคให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ยังมีต้นทุนสูง เทคโนโลยีเหล่านี้จึงจำกัดอยู่เฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ๆ ระดับไฮเอนด์ ไม่ได้ขยายวงกว้างไปยังทุกระดับราคา >>>อ่านรีวิวโครงการบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช้ระบบ Smart Home

ขณะที่ภาคการออกแบบและการผลิต รวมถึงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ได้มีการนำเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น เพื่อให้การทำงานเบื้องหลังของภาคอสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมและถูกพูดถึง นั่นคือ BIM หรือ Building Information Modeling เทคโนโลยีสำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการควบคุมงานก่อสร้าง 
BIM เป็นระบบที่ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการต่าง ๆ โดยระบบจะสร้างแบบจำลองที่แม่นยำ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง งบประมาณ จัดซื้อ วางแผนงานต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ทุกกระบวนการสอดคล้องกัน คล้ายกับการทำงานร่วมกัน แตกต่างจากวิธีการเดิมที่แยกส่วนกันทำ

ในหลายบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของต่างประเทศ มองว่าการใช้ระบบ BIM ช่วยยกระดับการทำงานในภาคอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ต้นจนจบ ลดระยะเวลาในการทำงานทุกขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงการลดลง รวมถึงระบบดังกล่าวยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างที่สามารถแบ่งปันให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องรับทราบร่วมกันได้ ร่วมกันแก้ปัญหา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการทำงานจากฐานข้อมูล BIM

เทคโนโลยี BIM ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะผู้พัฒนาโครงการเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยเช่นกัน เนื่องจากระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ควบคุมคุณภาพการทำงาน ทำให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับที่อยู่อาศัยคุณภาพดี ตรงตามแบบที่ผู้บริโภคได้เห็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง และทำให้ที่อยู่อาศัยที่ได้มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับด้วย

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นริช สเตทส์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยี BIM เข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการ ซึ่งช่วยให้แก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในการออกแบบได้รวดเร็ว และยังใช้ระบบดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง ที่ปรึกษา หรือแม้แต่พนักงานจัดซื้อเพื่อให้เข้าใจทุกกระบวนการตรงกัน ซึ่งมีผลให้บริษัท เอ็นริช สเตทส์ จำกัด ได้รับรางวัล Special Recognition for Design and Construction จากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่การแข่งขันในทุกอุตสาหกรรมมีสูง และเทคโนโลยีมีบทบาทสูงที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงหลายอุตสาหกรรม แม้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะไม่ได้ถูก Digital Disrupt หรือถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี แต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็เริ่มมีความจำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เป็นฟังก์ชั่นที่ผู้บริโภคได้ใช้งาน แต่กระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีและมีคุณภาพให้ผู้บริโภคด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรมองข้าม