ประกวดบทความ “BIM And Technology”

     สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวด บทความ , Infographic หรือ VDO ในหัวข้อ BIM and Technology เพื่อชิงรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ทุกเดือน

เงื่อนไขการส่งประกวดผลงาน

1.ผู้ส่งประกวดต้องเป็นสมาชิกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ www.tbim.or.th

2.รูปแบบการส่งผลงาน

2.1 ข้อความไม่เกิน 200 คำ โดยส่งเป็นไฟล์ PDF

2.2 VDO ในรูปแบไฟล์ mp4 ความยาวไม่เกิน 3 นาที และมีขนาดไม่เกิน 2.5MB

2.3 Infographic ขนาด A3 ประเภทไฟล์ .AI และ .EPS จะต้อง Create Outline ฝังภาพให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ .jpg ขนาดภาพไม่เกิน 2.5MB

3.เกณฑ์การตัดสิน : ตัดสินจากเนื้อหาที่นำเสมอ

4.สามารถส่งผลงานเข้ามาได้ที่ Email : tbim.asso@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ Tbim_Contest_(ชื่อผลงาน) 5.ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563.