กิจกรรมของเรา

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการ
ทำให้เราสามารถวางมาตรฐานของ BIM Ecosystem ได้อย่างยั่งยืน

TBIM ดำเนินกิจกรรมหลากหลายประเภท เพื่อวางแนวทางและมาตรฐานการทำงานด้าน BIM อย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อความยั่งยืนของ BIM Ecosystem ของประเทศไทย

กิจกรรมที่ใกล้จะถึง

No events

กิจกรรมที่ผ่านมาของเรา

New Year Party
29 Dec 22

Calendar

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31